Ajans Başkanımız Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Çalıştayında

Ajans başkanımız Sayın Kemal Çifçi Gelir idaresi başkanlığımızın ve pws düzenlediği tarım çaliştayına davet edildi.

Bilgi Notu:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Kayıt dışılığın en yoğun olduğu ve belki de stratejik önemi en yüksek sektörlerden biri olan tarım ve gıda sektörünün sorunlarını tartışmak için gerçekleştirilen ''Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 2-3 Ekim 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sektörün sorunları ve  daha verimli bir tarım ve gıda sektörünün önündeki engeller tartışılmıştır. Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de tarım ve gıda sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

 

PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Müdürü Sn. Ekrem CUNEDİOĞLU çalıştayda sektördeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, değer zinciri uzunluğu, verimlilik kaybı, ölçek ekonomisi gibi problemlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etmiş, ayrıca  Türkiye’de tarım ve gıda sektörü ile ilgili analizleri paylaşmıştır. PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Serhat ONAN, Türkiye’de tarım ve gıda sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumluluklarını vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde  Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ ile birlikte Sn. İsmail UĞURAL (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği), Sn. Fatih ÖZBEN (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve EKREM CUNEDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir. 

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Tarımsal Veri Altyapısı, Veri Teknolojileri ve Üretim Planlaması, Tarımsal Piyasa Yapısı, Pazarlama ve Değer Zinciri, Tarımsal Girdi Piyasası, Kredi İşlemleri ve Teşvikler, Tarımsal Yapılanma Kuruluşlar, Organizasyonlar ve Politikalar tartışılmıştır.

Projenin kapanışını ise Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK ve moderatörler iki günlük çalıştayın kazanımlarını, farklı oturumlardan çıkan sonuçları katılımcılar ile paylaşarak yapmışlardır.